Privacy policy

Grondslagen voor gegevensverwerking

Iedere verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met D&D Medicare is onderworpen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in voege sinds 25 mei 2018.

D&D Medicare respecteert uw privacy en draagt bijzondere zorg voor uw persoonsgegevens. Onze vakspecialisten behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is om bestellingen zo eenvoudig en klantgericht mogelijk te laten verlopen, en doen dit uitsluitend met uw toestemming.

Een veilig online aankoopproces vinden we uiterst belangrijk. D&D Medicare heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om de door ons verwerkte persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, toegang door onbevoegden, gegevensverlies (gegevenslek) of vernietiging. Alle door ons verwerkte persoonsgegevens zijn SSL-versleuteld (https://).

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming (DPO)

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens (AVG) is D&D Medicare,

Fockaertshof 24
9770 Kruishoutem
België

BE0880.175.624

Voor specifieke vragen, klachten of verbetervoorstellen betreffende gegevensbescherming bereikt u ons telefonisch via +32 (0)478/75.35.62 en via e-mail privacy@ddmedicare.be

Verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens

Wanneer u iets bij ons bestelt, wensen we niet dat iemand er met uw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit of geven ze nooit voor commerciële doeleinden aan derden door. D&D Medicare garandeert het opnemen van aansprakelijkheid in geval van misbruik van persoonsgegevens, veroorzaakt door tekortkomingen in noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, en het desgevallend vergoeden van eventuele bewezen schade.

De wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (vb, naam of adres, telefoonnummers, bankrekeningnummers, RIZIV nummer).  De AVG bepaalt een aantal bijzondere persoonsgegevenscategorieën die een hogere graad van bescherming vereisen. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevenscategorieën zijn gezondheidsgegevens, en gegevens over seksueel geaardheid.

Informatief gebruik van D&D Medicare zonder plaatsing van een bestelling

Bezoekt u D&D Medicare informatief, registreert u zich niet of meldt u zich niet aan, dan worden een aantal gegevens (vb., IP adres, datum en tijdstip bezoek, gebruikte browser, geopende URLs) verzameld die het gebruik van onze website technisch mogelijk maken. De gegevens worden ook gebruikt voor technische evaluatie en optimalisatie van de prestaties van onze website. De verwerking van deze gegevens gebeurt door een externe dienstverlener (web host). Uw persoonsgegevens zijn voor ons als verwerkingsverantwoordelijke geanonimiseerd en laten niet toe uw identiteit te achterhalen.

Tijdens uw bezoek maken we gebruik van functionele en analyserende cookies. Meer informatie over cookies vindt hier.

Persoonsgegevens voor het verwerken van een bestelling.

Volgende gegevens hebben we minimaal nodig om uw bestelling snel, correct, veilig en klantvriendelijk te leveren:

 

Persoonsgegevens Waarvoor gebruiken we de gegevens
Voor- en achternaam Het is fijner als we u met uw naam mogen aanspreken. ‘Beste’ klinkt voor ons onpersoonlijk.

 

Adres en woonplaats; bedrijfsadres en BTW voor professionele klanten. Uw adres laat ons toe om snel en efficiënt op de juiste plaats te leveren en om uw factuur naar het correcte adres te sturen.
Telefoonnummer We nemen graag snel contact met u op via uw vast of mobiel nummer mocht er iets onduidelijk zijn rond uw bestelling.
E-mailadres We gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van uw bestelling.

Indien u dit uitdrukkelijk wenst en er toestemming voor geeft, ontvangt u ook aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail.

Account type Om u persoonlijker en op een wettelijk juiste wijze van dienst te zijn, wensen we te weten of u een particulier, medisch professional of bedrijf bent.
RIZIV nummer voor medisch professionals Indien u een bestelling als medisch professional plaatst, wensen we dit te kunnen verifiëren aan de hand van uw RIZIV nummer. Op die manier verzekeren we een wettelijk correcte aflevering.

De Belastingdienst vereist dat we uw factuur-, betaal- en bestelgegevens vijf jaar bewaren.

Verwerking van persoonsgegevens voor fraudepreventie en marketingdoelen

Uitsluitend met uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens voor het volgende doelen:

Persoonsgegevens Waarvoor gebruiken we de gegevens
Nieuwsbrieven U kunt bij ons aangeven welke nieuwsbrieven u wel en niet wil ontvangen. Zo krijgt u enkel gepersonaliseerde info op basis van uw interesses. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? In een vingerknip bent u uitgeschreven: via de link onderaan de nieuwsbrief.
Fraudepreventie De klant komt bij ons telkens op de eerste plaats, maar helaas kunnen we op internet niet iedereen vertrouwen. Daarom moeten we soms klantgegevens gebruiken om fraudegevallen te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien u zich heel erg verdacht gedraagt, zijn we verplicht uw gegevens door te geven aan de overheidsinstanties.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u die uitoefenen?

Uw recht op gratis toegang, verbetering, aanvulling, verwijderen en afschermen van uw persoonsgegevens; overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Wenst u uw persoonsgegevens in te kijken? Wenst u gegevens te wijzigen of te verwijderen uit ons systeem? U stuurt onze Privacy Officer een bericht via privacy@ddmedicare.be

Uw recht op gratis toegang of inzage houdt ook in dat u “onverwijld en binnen de maand” mag navragen of en welke van uw persoonsgegevens verwerkt worden, en hoe we aan uw gegevens gekomen zijn. Zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen volgend op uw vraag, ontvangt u dan schriftelijk of via E-mail een antwoord, samen met een kopie van uw persoonsgegevens.

Uw recht op definitieve verwijdering van persoonsgegevens houdt in dat we uw gegevens definitief uit onze database verwijderen. Bovendien sturen we de service providers die rechtstreeks gelinkt zijn aan uw bestelling (vb BPost voor levering) ook een verzoek om uw persoonsgegevens definitief uit hun bestand te verwijderen.

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft steeds het recht uw persoonsgegevens bij ons op te vragen (in een “gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm”, en over te dragen aan een nieuwe leverancier. U stuurt onze klantendienst een aanvraag via privacy@ddmedicare.be , waarna we u die informatie uiterlijk binnen dertig kalenderdagen bezorgen.

Uw recht op verzet: u kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor de zelfde direct marketing doeleinden.

Uitoefening van uw rechten: om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken. Daarvoor contacteert u ons op volgend adres:

– Postadres: Fockaeertshof 24 / B-9770 Kruishoutem
– Via e-mail privacy@ddmedicare.be

Voor specifieke vragen, klachten of verbetervoorstellen betreffende gegevensbescherming bereikt u ons telefonisch via +32 (0)478/75.35.62 en via e-mail privacy@ddmedicare.be