MEDIKAMENTENVERDELERS
MEDIKAMENTENVERDELER PER WEEK PRAKTIDOSE KLEIN stuk 1 13,60
MEDIKAMENTENVERDELER PER WEEK PRAKTIDOSE GROOT stuk 1 27,38
MEDIKAMENTENVERDELER PER WEEK MEDI 7 stuk 1 15,42
MEDICIJNPOTJES HARD MELIPUL ROOD pak 60 17,53
MEDICIJNPOTJES HARD MELIPUL GEEL pak 60 17,53
MEDICIJNPOTJES HARD MELIPUL BLAUW pak 60 17,53
MEDICIJNPOTJES HARD MELIPUL GROEN pak 60 17,53
MEDICIJNPOTJES HARD MELIPUL TANSPARANT pak 60 17,53
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK SMALL MODEL ROOD pak 75 1,20
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK SMALL MODEL GEEL pak 75 1,20
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK SMALL MODEL BLAUW pak 75 1,20
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK SMALL MODEL TRANSPARANT pak 75 1,20
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK BREED MODEL ROOD pak 50 1,27
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK BREED MODEL GEEL pak 50 1,27
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK BREED MODEL BLAUW pak 50 1,27
MEDICIJNPOTJES PLASTIEK BREED MODEL TRANSPARANT pak 50 1,27
DEKSELS VOOR MEDICIJNPOTJES MELIPUL pak 60 22,76
DEKSELS VOOR MEDICIJNPOTJES SMALL MODEL pak 75 6,32
DEKSELS VOOR MEDICIJNPOTJES BREED MODEL pak 50 0,00
MEDIKAMENTENVERPULVERAAR SCHROEFMODEL stuk 1 9,79
MEDIKAMENTENSPLIJTER stuk 1 7,43